Home
Chen, S. L., D. Z. Li, G. H. Zhu, Z. L. Wu, S. L. Lu, L. Liu, Z. P. Wang, B. S. Sun, C.-D. Chu, N. H. Xia, L. C. Chia, Z. H. Guo, X. Chen, G. Y. Yang, S. M. Phillips, C. M. A. Stapleton, R. J. Soreng, S. G. Aiken, N. N. Tzvelev, P. M. Peterson, S. A. Renvoize, M.V. Olonova & K. H. Ammann. 2006. Poaceae. 22: xii, 1–734. In C. Y. Wu, P. H. Raven & D. Y. Hong (eds.) Fl. China. Science Press & Missouri Botanical Garden Press, Beijing & St. Louis. Decrease font Increase font Restore font
Authors: Chen, Shou Liang
Li, De-zhu
Zhu, Guang Hua
Wu, Zhen Lan
Lu, Shen(g) Lian
Liu, Liang
Wang, Zhang-ping
Sun, Bi Sin
Chu, Cheng-De
Xia, Nian-he
Chia, Liang-chi
Guo, Zhenhua
Chen, Xiang
Yang, Guang Yao
Phillips, Sylvia Mabel
Stapleton, Christopher Mark Adrian
Soreng, Robert John
Aiken, Susan G.
Tzvelev, Nikolai Nikolaievich
Peterson, Paul M.
Renvoize, Stephen Andrew
Olonova, Marina V.
Ammann, Klaus H.
Title Page Year: 2006
Article Title: Poaceae
Publication: Fl. China
Full Title: Flora of China
MO Library Title: Flora of China
MO Call Number: QK355.F56
TL2 Number: NEW
TL2 Author: Z.-y. Wu & P. H. Raven (eds.)
Publisher: Science Press & Missouri Botanical Garden Press
City: Beijing & St. Louis
Collation: 22: xii, 1–734
Projects: China
Keywords: agf, Aiken, China, Olonova, Peterson, Phillips, Poaceae, Renvoize, Stapleton, Tzvelev, Xia, Zhu
Reference Kind: Book Chapter
 
© 2015 Missouri Botanical Garden - 4344 Shaw Boulevard - Saint Louis, Missouri 63110