Home
Smith, L.B., D. C. Wasshausen & R.M. Klein. 1981. Gramíneas. Gêneros: 1. Bambusa até 44. Chloris. 1(GRAM): 1–435. In P. R. Reitz (ed.) Fl. Il. Catarin. Herbário "Barbosa Rodrigues", Itajaí, Brasil. Decrease font Increase font Restore font
Authors: Smith, Lyman Bradford
Wasshausen, Dieter Carl
Klein, Roberto Miguel
Title Page Year: 1981
Article Title: Gramíneas. Gêneros: 1. Bambusa até 44. Chloris
Publication: Fl. Il. Catarin.
Full Title: Flora Ilustrada Catarinense
MO Library Title: Flora Ilustrada Catarinense
MO Call Number: QK263.3.R48
TL2 Number: NEW
TL2 Author: R. Reitz (ed.)
Publisher: Herbário "Barbosa Rodrigues"
City: Itajaí, Brasil
Collation: 1(GRAM): 1–435
Keywords: gd, Agropyron, Apoclada, Arundinaria, Arundo, Aulonemia, Bambusa, Brazil, Briza, Bromus, Chascolytrum, Chimonobambusa, Chloris, Chusquea, Colanthelia, Cortaderia, Cynodon, Dactylis, Dactyloctenium, Dendrocalamus, Eleusine, Eragrostis, Festuca, Glyceria, Gymnopogon, Gynerium, Hordeum, Klein, Leptochloa, Lithachne, Lolium, Melica, Merostachys, Microchloa, Olyra, Orthoclada, Pharus, Phyllostachys, Poa, Poaceae, Poidium, Reitzia, Santa Catarina, Secale, Spartina, Sporobolus, Streptochaeta, Triticum, Vulpia, Wasshausen, Zoysia
Reference Kind: Book Chapter
 
© 2016 Missouri Botanical Garden - 4344 Shaw Boulevard - Saint Louis, Missouri 63110